Anatomic models

pre-operatieve modellen

Wat zijn pre-operatieve modellen?

Ter voorbereiding van een medische ingreep is het mogelijk om een anatomisch model te laten printen. Een zogenaamd pre-operatief model geeft patiënt  en medisch specialist meer inzicht over het ziektebeeld en de behandeling. 

Hoe worden pre-operatieve modellen toegepast?

Het 3D printen van anatomische modellen zorgt voor een heldere uitleg aan de patiënt. Ook worden deze modellen direct ingezet voor chirurgische voorbereiding en als uitlegmodel aan co-assistenten en arts-assistenten.

Bij 3D planning worden de wensen van de patiënt meegenomen en dit draagt bij aan een behandelplanning met een optimale balans tussen overwegingen van de arts en de wensen van de patiënt. Op basis van een virtuele analyse tijdens de diagnosestappen wordt een initiële planning opgesteld, waarna de patiënt virtueel wordt geopereerd.

Door gebruik te maken van 3D printen, begrijpt de patient beter wat zich in het lichaam afspeelt. Daarnaast helpt het bij het accepteren van een ziekte. De patient kan de directe omgeving laten zien hoe zijn aandoening eruit ziet en daardoor beter uitleggen wat de ziekte precies inhoudt en het mentaal een plek geven.

Voordelen pre-operatieve modellen

Voordelen voor de arts/het ziekenhuis 

  • Optimale voorbereiding
  • De juiste instrumenten kunnen vooraf worden bepaald. (kosten reductie) 

Voordelen patiënt 

  • Vermelde acceptatie 
  • Betere communicatie 
  • Realistische verwachtingen kunnen scheppen