Wafers

Wat zijn wafers?

Een wafer wordt gebruikt voor de re-positionering van de onder- of bovenkaak. Wafers worden tijdens de operatie gebruikt om de nieuwe positie van de boven- of onderkaak ten opzichte van de dan nog ongeopereerde kaak te bepalen.

Hoe worden wafers toegepast?

Een afwijking in de stand van het gebit en één of beide kaken kan klachten geven als kauwproblemen, praten, afbijten en problemen met het uiterlijk. Wanneer deze problemen niet opgelost kunnen worden door een orthodontist, is een operatie nodig om de functie, bijvoorbeeld de beet, en soms de harmonie van het gezicht te herstellen. Bij dit soort operaties wordt vaak gebruikgemaakt van een wafer. 

Voordelen wafers

Voordelen voor de arts/het ziekenhuis

  • Kostenbesparen 
  • Snelheid van levering 
  • minimale analoge afwerking voor gebruik 

Voordelen voor de patiënt

  • Snellere behandeling 
  • Sneller herstel